Co je PILATES

07.02.2010 15:07

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PILATES

" Po 10 hod. se budete cítit lépe,
po 20 hod. budete lépe vypadat,
po 30 hod. budete mít nové tělo"
Joseph Pilates

Pilates je vynikající styl cvičení, jakým lze vypěstovat trénované a štíhlé tělo. Pilates, jenž je pojmenován po svém zakladateli Josephu Pilatesovi ( *1880 v Německu),
je unikátní sestava cviků, které provádíme v přesně stanoveném pořadí.Každý cvik plynule přechází do následujícího.


J.Pilates zformoval  základní principy, které zlepší kvalitu vašeho cvičení

 • Koncentrace
 • Dýchání 
 • Centrum-"Powerhause" -  centrum se rozumí oblast beder, hyždí a břicha od pupku dolů. Centrum má v pilates rozhodující úlohu,     jelikož je středem otáčení při provádění pohybu a  žádný pohyb se neobejde bez práce těchto svalů.
 •  Kontrola
 •  Přesnost
 • Plynulost
 • Rutina - opakování
    

Celý článek

—————

07.02.2010 15:14

JAK SPRÁVNĚ DÝCHAT?

Běhen hlubokého nádechu je krev zásobena kyslíkem, zatímco při hlubokém výdechu dochází k vylučování těchto toxických látek.
To pomáhá svalům efektivněji pracovat a "vyčistit" mysl. Přirozený tok dechu bývá obvykle mělký.
Je to však špatný návyk, který může mít škodlivý vliv na celé tělo.Při cvičení pilates je obzvlášť důležité zhluboka dýchat.
Před započetím pohybu se nadechujeme, při jeho provádění vydechujeme.
NÁDECH JE NOSEM, VÝDECH ÚSTY-NIKDY NEZADRŽUJTE DECH!!!!!!
Při hlubokém nádechu do hrudníku se plíce naplní vzduchem, žebra se rozestoupí ( jako zašupovací dveře do strany, ne nahoru, jak je tomu zvykem) a při hlubokém výdechu se vrátí zpět.

 

Celý článek

—————

07.02.2010 15:22

CO MŮŽEME ZÍSKAT DÍKY METODĚ PILATES?

 •  efektivní posílení břišních a zádových svalů
 •  pěkné zformování celého těla
 •  aktivaci důležitých hlubokých svalů
 •  správné a vzpřímené držení těla
 •  prevenci bolesti zad a natažení všech svalů
 •  lepší výkonnost i v jiných druzích sportu
 •  posílení nervového systému probíhajícího páteří a svalů pánevního dna

Celý článek

—————

27.03.2011 22:12

SM SYSTÉM DOKTORA SMÍŠKA

Nabízíme metodu - SM Systém doktora Smíška - Stabilizace a Mobilizace páteře

HLAVNÍ PRINCIPY

 • POHYB - optimální koordinace pohybu
 • SVALOVÝ APARÁT - vytvoření svalových řetězců ve tvaru sestupných spirál
 • ODPOVĚ´D NA PÁTEŘI - CENTRACE . vyrovnání do střední linie, TRAKCE - protažení směrem vzhůru ( dochází ke zvýšení meziobratlové ploténky a roztažení meziobratlových kloubů )

Sm systém je originální metoda, jak léčit poruchy páteře, ale hlavně jak jim předcházet dostatečnou regenerací. 

SMS pomocí svalových spirálních zřetězení vytváří v těle sílu vzhůru, která odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby.Tím umožňuje jejich výživu, regeneraci a léčbu a zároveň dává páteři optimální pohyblivost.

 

PŘI CVIČENÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT NÁSLEDNÉ ZÁSADY

 • cvičíme vestoje. při stoji se tělo musí vyrovnat podle osy, stoj musí být vyrovnaný
 • zpevnění těla provádíme zespodu nahoru ( zapnutí hyžďových svalů)
 • síla elastického lana odpovídá schopnosti nejslabšího článku pohybového aparátu( oslabený sval, poškozená ploténka, poškozený kloub)
 • cviky provádíme pomalu
 • dobře provedený cvik zaměstná svaly od plosky nohy až po prsty rukou za nutné stabilizace trupu
 • zprvu preferujeme symetrické cviky, které slouží k vyrovnání svalových dysbalancí
 • pokud zvládneme jednoduché cviky, plynule přecházíme ke cvikům složitějším
 • cvičíme vždy v nebolestivém rozsahu

Cvičí se s elastickým lanem,které můžeme chápat jako prodloužení svalových vláken. Cvičení s lanem umožňuje svaly posilovat a zároveň protahovat v době, kdy přirozeně relaxují.

Cvičení s lanem zařazujeme nahodile ve všech kurzech a pravidelně 1x měsíčně v úterý ve zdravotní škole v rehabilitační hodině.

Celý článek

—————

12.07.2012 12:58

REHABILITAČNÍ PILATES

Nabízíme Vám nový způsob cvičení v úterý od 19:00 hod. a ve čtvrtek od 19:00 ve zdravotní škole.

Čím se liší od základní metody  pilates?

 •  tempem, modifikací jednotlivých cviiků, individuálním přístupem , kontrolou ze strany trenéra
 •  využití náčiní jako rehabilitační pomůcka
 •  jednou měsíčně cvičení s posilovacím lanem ( metoda SM systém doktora Smíška)
 •  relaxace s hudbou, uvolnění negativní energie

Pro koho je určena tato hodina?

 •  pro lidé s nadváhou či jiným zdravotním omezením ( vhodná pro muže i ženy)
 • přípravná hodina pro následné zvládnutí základní metody pilates

Celý článek

—————

19.05.2013 22:42

SPOLEČNÉ HODINY PRO MUŽE A ŽENY

Nabízíme společný pilates pro muže a ženy v základní škole Plotiště - jih a Mateřské škole Plotiště sever. 

Celý článek

—————

22.05.2013 09:48

SPECIFIKA NAŠEHO CVIČENÍ

07.02.2010 14:53

 •  cvičení je vhodné jak pro ženy, tak i pro muže
 •  během hodiny probíhá individuální kontrola cvičenců
 • cviky jsou upraveny dle zdravotních dispozic každého jedince a jsou rozfázovány do 3 modifikačních stupňů náročnosti
 • v rámci kurzu cvičíme základní cviky pilates bez náčiní, ale i sestavy se speciálním náčíním.

Používané náčiní: foam roller, circle magic, flexi-bar, gymnastický míč velký, tera bend, overball

 

Celý článek

—————

26.11.2018 06:37

POUŽÍVANÉ NÁČINÍ

Cvičíme základní pilates bez náčiní i sestavy s náčíním (foam roller, circle magic - kruh, overball - MALÝ MÍČ, tera bend - posilovací guma, flexi-bar - kmitající tyč, gymnastický míč velký, Ron Fletcher Towel - cvičení s ručníkem, SM SYSTÉM DOKTORA SMÍŠKA - posilovací lano)

Celý článek

—————


Kontakt

Pilates-team

Jindřiška Svatoňová
Všestary 185
503 12
ičo:66832489
webové stránky: www.pilates-team.webnode.cz


+420 734 362 888